قابل توجه اولیای محترم و دانش آموزان عزیز

روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ طرح مشارکت دانش آموزان در اجرای امور مدرسه (مدام) برگزار خواهد شد، در این طرح دانش آموزان منتخب اداره امور مدرسه را بر عهده می گیرند و در نقش مدیر، معاونان و دبیران به انجام وظیفه می پردازند.
هدف از انجام این طرح، آشنایی دانش آموزان با روند کاری مدرسه، تقویت روحیه ی مسئولیت پذیری و شرکت و هم فکری در حل مسائل مربوط به مدرسه است، همچنین در این طرح دانش آموزان امور مربوط به مدیریت مدرسه و تدریس دروس در کلاس ها نیز بر عهده خواهند داشت.

لذا به اطلاع می رساند در صورت مراجعه حضوری یا تماس تلفنی، پیگیری و رسیدگی کلیه امور در این روز توسط دانش آموزان منتخب انجام خواهد شد.

فهرست