به سایت دبیرستان دوره اول

اخبار

پرورشی

آموزشی

       موقعیت جغرافیایی ما

درباره ما

دبیرستان پسرانۀ شهدای موتلفۀ اسلامی (دورۀ اول) یکی از مدارس برتر منطقۀ 12 تهران به نشانی دروازه شمیران، میدان ابن سینا، خیابان شهید همایون ناطقی، روبروی بوستان فخرآباد، خیابان شهید علیرضا واسعی پلاک 45 می باشد. مدیریت دبیرستان بر عهدۀ جناب آقای مهدی علی داد است.
فهرست