برگزاری جلسه شورای معاونت ها
چهارشنبه۳شهریور۱۴۰۰/ساعت۱۰:۳۰

مواردمطروحه :
♦️خارج شدن از روزمرگی با همفکری و نشست و ..
♦️در دوهفته‌ی آینده جلسه دبیران ، جلسه اولیاء ، بازگشایی ، هفته دفاع مقدس و .. در پیش خواهیم داشت که نیاز به جلسات هماهنگی جهت موارد مطروحه خواهد بود .
♦️داشتن اتاق فکر و خلقِ نوآوری
♦️بهره بردن از تجربیات دیگران ، مدارس موفق و ..
♦️خیلی مواقع یک نوآوری و خلاقیت میتونه یک مدرسه رو متحول کنه چه در آموزشی چه در تربیتی .
♦️کار ما در هم تنیده است و نسبت به خیلی مدارس دستمون باز است (تقسیم کار) پس از این فرصت استفاده کنیم.
?بازگشایی و تمهیدات و پیشنهادات
?برنامه ریزی (حضوری ، غیرحضوری)
?وضعیت ثبت نام قطعی و کلاس بندی
?گزارش ساختارسازمان(تقویم اجرایی و گزارش تابستانه)
?ورودی هفتم و خروجی نهم
?نرم افزار بانک سوالات و ..

آقای شریفی :
?اظهارامیدواری ازحضورنیروهای جدید و پیگیر و کاربلد
?پیگیری و همت برای شناساندن مدرسه به مدارس ابتدایی
?انجام تبلیغات صوتی و تصویری از طریق LED و قراردادن در کانال و سایت
?پیگیری مصوبات جلسه قبل
?شروع رنگ کاری مدرسه بخاطرسیاهپوشی از نرده ها
?رسیدن آماربه ۱۲۲
?هماهنگی امور روی سلسله مراتب و اطلاع رسانی به تمامی همکاران اعم از کادر و دبیر
♦️هماهنگی معاونتها با مسئولین پایه ازطریق معاونت آموزش

ادامه جلسه عصرامروز
?شروع جلسه‌ی عصر۱۴:۵۰ (حاضرین در جلسه‌ی صبح)
♦️هماهنگی جهت وبینار موسسه در روز شنبه۶شهریور
?برنامه‌ی حضوری طبق جدول موجود
?برنامه‌ی آنلاین و آفلاین هریک از پایه ها
?آمادگی جهت جلسه‌ی شنبه
پایان جلسه ساعت ۱۶:۳۵
والسلام

فهرست