مدیریت محترم متوسطه دوره اول پسرانه تهران

          جناب آقای مهدی علی داد

سوابق علمی و اجرایی

  • فوق لیسانس شیمی آلی
  • 32 سال سابقه آموزشی تدریس، معاونت آموزشی و مدیریت در  مناطق 3، 4، 5، 6 و 16 تهران
  • معلم و معاون نمونه ( دریافت تقدیرنامه های متعدد از معاون وزیر، فرماندار، مدیران کل و روسای مناطق شهر تهران )
  • دارای چندین مقام برتر در مسابقات قرائت قرآن و اذان تهران

اهداف و برنامه ها

  • تربیت دانش آموزان تراز انقلاب، طبق سند رشد و توسعۀ مؤسسۀ شهدای مؤتلفۀ اسلامی
فهرست