منتخبین شورای دانش‌آموزی
از راست به چپ :
۱- احمدرضاپسندیده۵۴ رای
۲- علی احمدی ۴۰ رای
۳- محمدحسین جدی ۳۹ رای
۴- محمدرضا موحدی ۳۸ رای
۵- طاها راغب ۳۷ رای
۶- محمدحسین اسدی ۳۷ رای
۷- محمدجوادکیایی ۳۶ رای

فهرست