آغاز برنامه های متنوع علمی تفریحی 

 

♦️اولین روز اردوهای تابستانی♦️
? یک روز گرم و پرهیجان
♦️پایه هفتم اردوی تفریحی
♦️پایه هشتم و نهم اردوی علمی
فهرست